05

juni

Seminar om utvikling av nye nettsider og digital formidling

Tid: 05.06.2014
Sted: Fylkestingssalen, Fylkeshuset i Tromsø
Arrangør: Fylkesbiblioteket i Troms med støtte fra Biblioteksentralen

Flere storbybibliotek har oppgradert sine nettsider for å bedre kunne markedsføre sine tjenester. De har også tatt i bruk andre verktøy, som sosiale medier. Flere fylkesbibliotek har satt i gang større tiltak og prosjekter for å utvikle bedre nettsider for folkebibliotekene. For å bidra til at erfaringene som er gjort deles med resten av biblioteklandskapet vil Troms fylkesbibliotek arrangere et seminar om nettsidearbeid torsdag 5. juni. Seminaret vil ta for seg hvordan bibliotekene har arbeidet med å utvikle nettsider for digital formidling og brukerrettede tjenester.

Seminaret er gratis, men det tas betalt for en dagpakke som inkluderer lunsj, kaffe og te. Pris kroner 200,-.

Program og påmelding

samlingen nettsidene