15

mai

Seminar om Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914

Kl. 10.30–16

På seminaret presenterer og diskuterer forskere den store Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 som mediebegivenhet og nasjonsbygger. Samtidig lanseres en bokutgivelse om Jubileumsutstillingen av professor Espen Ytreberg. Seminaret er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon.

Slik 2014 er året for markering av Grunnlovens 200-årsjubileum, var 1914 året for en storstilt feiring av 100-årsjubileet. Da tok feiringen form av en stor utstilling, etter modell av den internasjonale utstillingstradisjonen, der publikum skulle få presentert det beste og mest moderne fra alle samfunnets virkeområder. Jubileumsutstillingen på Frogner kombinerte denne utstillingsmalen med en eksplisitt nasjonsfeirende ramme. Den var en viktig arena for formulering av norsk nasjonal identitet, bare ni år etter at landet var blitt selvstendig.

Program:
Kl. 10.30   Velkommen ved Nasjonalbiblioteket og Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Kl. 10.45   Espen Ytreberg, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO: Omvisning i utstillingsbyen
Kl. 11.30   Harald Østgaaard Lund, Nasjonalbiblioteket:  Omvisning i NBs materiale om utstillingen
Kl. 12.00   Pause
Kl. 12.30   Anders Ekström, Uppsala Universitet: Mediene og utstillingstradisjonen
Kl. 13.15   Forfatter Hilde Østby leser fra et kommende romanprosjekt der Jubileumsutstillingen inngår
Kl. 13.30   Siv Frøydis Berg, Nasjonalbiblioteket: Teknologiske framtidsvisjoner på 1914-utstillingen
Kl. 14.15   Pause med kaffe
Kl. 14.45   Paneldebatt om Kongolandsbyen. Deltakere: Håkon Gundersen (Morgenbladet), Rune Berglund Steen (Antirasistisk Senter), 
                Michelle Tisdel (NB) og Espen Ytreberg (UiO)
Kl. 16.00   Slutt

samlingen nettsidene