09

okt

Seminar: Kort og godt – Alf Prøysen

Kl. 12– 16

Med dette seminaret ønsker Nasjonalbiblioteket å belyse ulike sider ved Alf Prøysens mangfoldige kunstneriske virke, og ser blant annet nærmere på Prøysens musikalske poesi og på stubbene – kortformatene han var en mester i. I tillegg vil vi se nærmere på hvordan han har inspirert og utfordret andre kunstnere når de har tolket hans verk, enten musikalsk eller med illustrasjoner.

I 2014 er det 100 år siden Alf Prøysen ble født. Han har blitt behørig feiret over det ganske land med nytt hus, flere seminarer og mange konserter. Nasjonalbiblioteket setter i denne forbindelse søkelyset på Prøysens forfatterskap, musikalske virke og ikke minst unike formidlingsevne. Nasjonalbibliotekets hovedmarkering er todelt og består av utstillingen Pop! Alf Prøysen i alle kanaler og seminaret Kort og godt – Alf Prøysen.

Lenke til fullt seminarprogram kommer senere.

Velkommen!

samlingen nettsidene