25

okt

Radikal kjærlighet. Kaja Schjerven Mollerin om Aleksandra Kollontaj og den nye tids seksualmoral

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Den russiske politikeren, ambassadøren til Norge og forfatteren Aleksandra Kollontaj spilte en viktig rolle under revolusjonen i Russland i 1917. Hun kom også til å bli sentral for kvinnebevegelsen, og ikke bare i sin egen samtid. Utover 1970-tallet fikk Kollontajs ideer om politikk og seksualmoral en renessanse, også her i Norge. Hvordan leser vi henne i dag?

Litteraturkritiker og forfatter Kaja Schjerven Mollerin ser i dette foredraget nærmere på Kollontajs tekster om den private og den politiske kjærligheten.

 

Arrangementet er ein del av serien «All makt til folket».

«Fred! Jord! Brød!» var blant Vladimir Lenins rungande slagord då han og bolsjevikpartiet la makta og framtida til Russland i hendene på folket i oktober 1917. Tsarveldets fall i februar innleidde den fyrste etappen i den revolusjonære kampen, som skulle bli ei av dei viktigaste hendingane i det 20. hundreåret. Både Russland og den vestlege verda utanfor var prega av krig og hungersnaud, og den russiske revolusjonen fekk stor innverknad langt utanfor landegrensene.

Nasjonalbiblioteket set i haust opp ein serie arrangement som ser nærare på dei ulike sidene ved revolusjonen, og på dei følgjene han fekk i Noreg og i verda.

 

02.09 | Brevet fra tsaren. Tor Bomann-Larsen om revolusjonen og kongehuset

14.10 | Revolusjonære tonar. Erling Sandmo om musikk og revolusjon

25.10 | Radikal kjærlighet. Kaja Schjerven Mollerin om Aleksandra Kollontaj og den nye tids seksualmoral

26.10 | Revolusjon, kjærlighet og jazz. Stumfilmkonsert med Nils Petter Molvær

02.11 | Arkivert: Russisk revolusjon. Aslak Sira Myhre, Erling Sandmo mfl.

06.11 | Skjebneåret 1917. Foredrag ved Tariq Ali

23.11 | En ny tid. Gerd Liv Valla om samfunn og arbeiderbevegelse i Norge etter 1917

Samlingen Nettsidene