20

feb

Lyrikk, takk! om samtidslyrikk innenfor innkjøpsordningene. Dagseminar

Tid: 20.02.2014
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, plan 2
Arrangør: Kulturrådet i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, Den Norske forfatterforening, Troms fylkesbibliotek og Tromsø bibliotek og byarkiv

Formålet med seminaret er å informere om kulturfondbøkene og innkjøpsordningene og inspirere bl.a. bibliotekansatte til å lage egne arrangementer og aktiviteter omkring formidling av lyrikk. Det blir innlegg om bibliotekenes samfunnsoppdrag, aktuelle formidlingstiltak og om norsk samtidslyrikk, samt høytlesing av lyrikk med kjente forfattere.

Tromsø bibliotek har ansvaret for gjennomføringen og seminaret er opptakten til årets poesifestival Spark som har sin offisielle åpning på ettermiddagen den 20. februar.

10:00:10:05  Velkommen/v biblioteket
10:05:10:35  Kulturfondbøkene for lyrikk/innledning v/Wenche Fosslien, Kulturrådet
10:35:11:05  Folkebibliotekenes samfunnsansvar og formidlingsoppgaver – med eksempler på gode tiltak i bibliotekene ved Hilde Ljødal, Nasjonalbiblioteket
Spørsmål, svar – samtale

11:15:12:00 Lunsj
12:00:12:45 Foredrag om norsk samtidslyrikk v/Ann Kavli, forfatter og journalist 13:00:13.45 Fremføring av lyrikk v/Sigbjørn Skåden og Tone Hødnebø
13:45:14:00 Avrunding

Påmeldingsfrist mandag 17. februar til Evenstad, Øystein oystein.evenstad@tromso.kommune.no .

samlingen nettsidene