22

mai

Lansering av 1814-bibliografi

Christian Frederik (1786-1848)
Illustrasjon fra boken Sketches on a Tour to Copenhagen, through Norway and Sweden, av
Jens Wolff, utgitt i London 1814

Kl. 11-13 i Auditoriet
På 200-årsdagen for prins Christian Frederiks ankomst til Christiania, inviterer Nasjonalbiblioteket til lunsjseminar og betalansering av 1814–bibliografi: litteratur fra og om 1812–1814.  På denne dagen sendte den dansk-norske prinsen og nye stattholderen ut sin første proklamasjon til det norske folk.

Program:

  • Velkommen ved Jon Arild Olsen, Nasjonalbiblioteket
  • Historien om 1814 i norsk historieforskning ved Odd Arvid Storsveen, IAKH, UiO
  • Christian Frederik, propaganda- og pamflettkrigen om Norge 1813–1814
    Presentasjon av bibliografien ved Ruth Hemstad, Nasjonalbiblioteket
  • Pause med enkel servering
  • Ny kunnskap om 1814 – forskning, formidling og Grunnlovsjubileet, ved Ola Mestad, Jur.fak, UiO, leder for Forskningsrådets grunnlovssatsing

Arrangementet er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Senter for Grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi

Påmelding til  b.d.sporck@nb.no innen 15. mai.

Velkommen!

Samlingen Nettsidene