31

jan

Innspillseminar - Markedsføring av e-bøker i norske bibliotek

Tid: 31.01.2014
Sted: Nasjonalbiblioteket, Slottsbiblioteket
Arrangør: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

I Agder skal vi i gang med et prosjekt for å markedsføre at vi låner ut e-bøker i folkebibliotek, videregående skolers bibliotek og Universitetsbiblioteket. I prosjektet skal vi gjennomføre to kampanjer, den første høsten 2014 og den andre våren 2015. Vi ønsker at kampanjene kan ha overføringsverdi til andre bibliotek i Norge, slik at andre kan benytte det samme markedsføringsmateriellet. Kampanjene støttes av Nasjonalbiblioteket gjennom omdisponerte midler fra Ønskebok-prosjektet.

For å komme i gang med dette arbeidet vil vi herved invitere bibliotek som har eller skal starte utlån av e-bøker, og andre aktuelle aktører. Hensikten med seminaret er å få gjennomført en idémyldring som kan resultere i innspill vi vil ta med i arbeidet med prosjektet. Dette vil vi gjøre fordi et av målene er å utvikle markedsføringsmateriale som kan brukes av bibliotek i hele Norge.

Vi ønsker derfor aktuelle bibliotek velkommen til seminar. Deltakelse på seminaret er gratis, og inkluderer lunsj på slutten av programmet.

Send en tilbakemelding om deltakelse til stina@aabk.no innen 10. januar. Husk å gi beskjed om eventuelle diettbehov.

samlingen nettsidene