03

sep

I Slottsbiblioteket: Astronomi og kartografi innen islamsk vitenskap

Observatoriet til Taqi al-Din i Istanbul, oppført i 1575

Kl. 13–15 i Slottsbiblioteket

Foredrag ved Vidar Enebakk, vitenskapshistoriker og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum.

Kartleggingen av himmelen og jorda sto sentralt innen islamsk vitenskap, og en rekke avanserte observatorier ble etablert i Maragha, Samarkand og Istanbul. Også ved de mange moskéene var det ofte en egen tidsmåler (muwaqqit), som fastsatte tidspunktet for de fem daglige bønnene, beregnet bønneretningen
mot Mekka (qibla), og fastsatte viktige høytider basert på målinger av månen (ramadan).

Parallelt, med ekspansjonen av den islamske verden til Andalusia i vest og Aceh i øst, vokste det frem en stadig mer detaljert kartografi, som også trakk veksler på avansert matematikk og astronomi. Himmel og jord ble koplet sammen i dette samspillet mellom vitenskap og religion – lenge før Tycho Brahe og andre europeiske astronomer bygde sine observatorier.

Samlingen Nettsidene