21

okt

Flerkulturelt bibliotekmøte

Tid: 21.10.2014
Sted: Nasjonalbiblioteket
Arrangør: Det flerspråklige bibliotek

Tema: Ytringsfrihetens grenser.

Program:
Ytringsfrihet og bibliotek, Vigdis Moe Skarstein
Tvunget i eksil - taus i frihet. Om fribyordningen, om å kjempe for sine ytringer og betale en høy pris, Hege Newth Nouri, nasjonal koordinator for fribyene.
Ytringsfrihet og redaktøransvar, Ann Kristin Undlien, Kristiansand folkebibliotek
Når bokhyllene begrenses, Nisrin Maktabi Barkouki, DFB
Filmproduksjon i Midtøsten og Nord-Afrika - et spørsmål om sensur? Gjermund Granlund, Arabiske filmdager, Film fra sør
Det flerspråklige bibliotek informerer om flytting av samlingene sine, Jonny Edvardsen, Nasjonalbiblioteket og Siri Tidemann-Andersen, DFB

Påmelding til: Britt.Sager@kul.oslo.kommune.no innen 13. oktober.

Det koster ingenting å delta. En enkel lunsj blir servert.

Samlingen Nettsidene