02

nov

Arkivert: Russisk revolusjon. Aslak Sira Myhre og Erling Sandmo

Aslak Sira Myhre og Erling Sandmo

Torsdag 2. november kl. 19

Dypt inne i hvelvene åtte meter under bakken på Solli plass finner man de mest fantastiske ting fra den norske kulturhistorien. Bøker, musikk, kart, bilder og trykk som forteller historien om oss. I Nasjonalbibliotekets nye programserie «Arkivert» snuser nysgjerrigper-ene Erling Sandmo og Aslak Sira Myhre seg gjennom arkivene etter det mest spennende og kuriøse de kan finne. Med ujevne mellomrom stikker de hodet opp og inviterer med seg en gjest som kan tilfredsstille nysgjerrigheten og fortelle oss alt vi trenger å vite om de forunderlige tingene de finner.

Denne kvelden har Aslak og Erling saumfart arkivene etter spor av hvordan den russiske revolusjonen virket i Norge.

Arrangementet er ein del av serien «All makt til folket».

«Fred! Jord! Brød!» var blant Vladimir Lenins rungande slagord då han og bolsjevikpartiet la makta og framtida til Russland i hendene på folket i oktober 1917. Tsarveldets fall i februar innleidde den fyrste etappen i den revolusjonære kampen, som skulle bli ei av dei viktigaste hendingane i det 20. hundreåret. Både Russland og den vestlege verda utanfor var prega av krig og hungersnaud, og den russiske revolusjonen fekk stor innverknad langt utanfor landegrensene.

Nasjonalbiblioteket set i haust opp ein serie arrangement som ser nærare på dei ulike sidene ved revolusjonen, og på dei følgjene han fekk i Noreg og i verda.

02.09 | Brevet fra tsaren. Tor Bomann-Larsen om revolusjonen og kongehuset

14.10 | Revolusjonære tonar. Erling Sandmo om musikk og revolusjon

25.10 | Radikal kjærlighet. Kaja Schjerven Mollerin om Aleksandra Kollontaj og den nye tids seksualmoral

26.10 | Revolusjon, kjærlighet og jazz. Stumfilmkonsert med Nils Petter Molvær

02.11 | Arkivert: Russisk revolusjon. Aslak Sira Myhre, Erling Sandmo mfl.

06.11 | Skjebneåret 1917. Foredrag ved Tariq Ali

23.11 | En ny tid. Gerd Liv Valla om samfunn og arbeiderbevegelse i Norge etter 1917

 

 

Arrangementet er en del av serien «Arkivert».

Dypt inne i hvelvene åtte meter under bakken på Solli plass finner man de mest fantastiske ting fra den norske kulturhistorien. Bøker, musikk, kart, bilder og trykk som forteller historien om oss. I Nasjonalbibliotekets nye programserie «Arkivert» snuser nysgjerrigper-ene Erling Sandmo og Aslak Sira Myhre seg gjennom arkivene etter det mest spennende og kuriøse de kan finne. Med ujevne mellomrom stikker de hodet opp og inviterer med seg en gjest som kan tilfredsstille nysgjerrigheten og fortelle oss alt vi trenger å vite om de forunderlige tingene de finner.

08.09 | Arkivert: Kart. Erling Sandmo, Aslak Sira Myhre og Benedicte Briså

02.11 | Arkivert: Russisk revolusjon. Aslak Sira Myhre og Erling Sandmo

samlingen nettsidene