27

april

Norske klassikere: Oslo Brigademusikk

 

Oslo Brigademusikk

Kl. 14 i Auditoriet

Oslo brigademusikk spiller verker av blant andre Christian Blom, Ole Olsen, Adolf Hansen og Oscar Borg.

Dirigent og kåsør: Jan Eriksen

Samlingen Nettsidene