12

feb

Møte i Norsk biografisk selskap

 

Bodil Stenseth
(Copyright Aschehoug)

Kl. 18.30-20.30 i Oslo Byarkiv (merk møtested!)

Melkedamer, fruer og vaktmestre
Foredrag ved Bodil Stenseth

Oslos årlige folketellinger og adressebøker utgjør en mikrohistorisk gullgruve. Mens folketellingene fins i Oslo Byarkiv, fins adressebøkene flere steder, bl.a. i Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet. Der fins ikke bare personlige data om byens ukjente mennesker, men også opplysninger om familiemønstre og levekår. Byens fortidige landskap, dens nabolag og gater kan rekonstrueres ned i minste detalj. I Nr. 13 - en vestkanthistorie (2010) gjør Stenseth bygården, som hun selv bor i, til "hovedperson" i den "store" fortellingen om byen. For tiden arbeider hun med en bok om Wergelandsveien i Oslo, og som i sin forrige bok bruker hun minibiografien og det biografiske tidsdokumentet til å beskrive byens sosiale og kulturelle kropp. 

Etter foredraget blir det en samtale mellom Bodil Stenseth og Arnhild Skre.

Mulighet for omvisning i Oslo Byarkiv før foredraget
Før foredraget inviterer Oslo Byarkiv til omvisning i to runder. Byarkivet kan bare ta 20 personer ned i magasinet av gangen. De som ønsker å være med på omvisning, må derfor melde fra om det senest onsdag 6. februar til Rebecca B. Ødegaard: rebecca.odegaard@nb.no , ev. ringe 23 27 60 40.  Byarkivet byr på på oslofilm, kaffe og kake for de som eventuelt må vente på omvisning!

Oslo Byarkiv ligger i Maridalsveien 3. innerst til høyre i et større bygningskompleks. Du finner veibeskrivelse her .

Alle er velkomne!

Samlingen Nettsidene