Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

07

okt

Nordisk konferanse om språk og teknologi 7. og 8. oktober

 

I samband med Språkåret 2013 arrangerer Nasjonalbiblioteket ein konferanse om språk og teknologi. Samarbeidspartnarar er Noregs forskingsråd og NHO.

Konferansen har som mål å kaste lys over tydinga språkteknologi har for forsking, næringsliv og samfunnsutvikling. Påmeldingfristen for konferansen er 1. oktober.

Les mer om konferansen og meld deg på her