Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

05.

mars

Utstillingsåpning: Nordiske bokbind 2013

Kl. 17 i "Slottsbiblioteket" (Det gamle auditoriet)

Les mer...