Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

23

sep

Boklansering: "En pokkers skrivesyge"

 

Kl. 14.30–16.00 i Slottsbiblioteket (det gamle auditoriet)

Boken som skal lanseres, En pokkers skrivesyge.  1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet, er et resultat av Universitetet i Oslos prosjekt: "Mangfoldige offentligheter", der Nasjonalbiblioteket har vært involvert i et delprosjekt om 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter.  Boken utkommer på forlaget Spartacus.

Program:

  • Velkommen ved Nasjonalbiblioteket
  • Bokpresentasjon ved Ellen Krefting, Aina Nøding og Mona Ringvej
  • Faglig kommentar ved professor Erling Sandmo, Universitetet i Oslo

Enkel bevertning.

Velkommen!