Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

15

okt

Seminar: Språklig mangfold i arbeidslivet – Risiko eller ressurs?

 

Kl. 12.30-16.00

Mangfoldsuka 2013 løfter fram innvandrere og minoriteter som en ressurs i samfunnet. I seminaret Språklig mangfold i arbeidslivet – Risiko eller ressurs? diskuterer vi om innvandreres flerspråklighet faktisk anses som en ressurs på norske arbeidsplasser. Seminaret arrangeres av Nasjonalbiblioteket og MultiLing Senter for flerspråklighet, et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo.

Programmet finner du her . For spørsmål, ta kontakt med  Johanne.Ostad@nb.no

Er du interessert i å delta? Send en kort melding til arrangørene