Kalender

Kalenderen gir oversikt over publikumsarrangementer i Nasjonalbiblioteket.
For oversikt over bibliotekfaglige arrangementer se Kalender bibliotekutvikling .

13

sep

"Avstandsriss" – en konsertinstallasjon ved komponist Erik Dæhlin og pianist Ingfrid Breie Nyhus

 

Verket fremføres kl 12, 13 og 14 i Auditoriet

Breie Nyhus og Dæhlin har arbeidet i Norsk Folkemusikksamling på Nasjonalbiblioteket de siste månedene, og lyttet til utallige opptak med norsk folkemusikk arkivert fra 1910 frem til i dag. I møtet med arkivmaterialet, omfanget på flere tusen timer lyd, opptaksteknikkene, de politiske og kulturelle ideene som har fulgt arkiveringen og ikke minst alle de musikerpersonlighetene som er lagret der som frosset lyd, tid og hendelser, arbeider Breie Nyhus og Dæhlin kontinuerlig med hukommelse. Særlig hvordan møtet med det arkiverte materialet skaper musikalske spor og klanglige minner. Dette artikuleres av Breie Nyhus og Dæhlin som punkter i de lydlige forløpene og som komposisjoner i de øyeblikkene fremføringen strekker seg over. 

Ved stadig å lage nye riss i materialet, skapes et 'live'-arkiv som lytter til seg selv og det behandlede arkivmaterialet og hvor Breie Nyhus og Dæhlin gjengir, fortolker og spiller sammen med noen av disse musikerne. Flere historiske lag og avstander settes i spill samtidig - den gamle så vel som den nye musikken endres og gis nye betydninger.

"Avstandsriss" er et arkivprosjekt ved Norsk Folkemusikksamling i Nasjonalbiblioteket.  Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, og er del av Ultimafestivalen.