22

okt

"Med sang! Perspektiver på norske skolesangbøker etter 1814"

 

Kl. 14–15 i Auditoriet

Med utgangspunkt i den rykende ferske antologien Med sang! Perspektiver på norske skolesangbøker etter 1814 (Novus forlag), inviterer Nasjonalbiblioteket til en time med presentasjoner av forskningsfunn og allsang.

Med sang! er en nyvinning i forskningsfeltet norske skolesangbøker. Antologien er redigert av Fred Ola Bjørnstad, Eiliv Olsen og Marit Rong. Den inneholder elleve forskningsartikler og et essay som fra forskjellige vinkler belyser den norske skolesangbokens 200-årige historie. Blant temaene som omhandles er 1800-tallets skolesangbøker, patriotisme og allsang, Mads Bergs skolesangbok 1914-1999, populærmusikken i skolesangbøkene 1960-1985 og kjønnsroller i sangtekster. Artikkelsamlingens bidragsytere er tilknyttet Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Volda, Universitetet i Bergen og Nasjonalbiblioteket.

Program

  • 14.00 Velkommen
  • 14.05 Magnar Åm og Fred Ola Bjørnstad: Allsang
  • 14.10 Fred Ola Bjørnstad: Antologien som helhet
  • 14.20 Øyvind Norheim: Norske skolesangbøker på 1800-tallet
  • 14.30 Velle Espeland: Skolesangbøker, allsang og patriotisme
  • 14.40 Magnar Åm: "Gud signe Noregs land." Fire melodiar til Arne Garborgs tekst
  • 14.50 Fred Ola Bjørnstad: 1900-tallets skolesangbøker med vekt på Mads Berg skolesangbok og skolesangbøkene etter 1960
  • 15.00 Magnar Åm og Fred Ola Bjørnstad: Allsang
samlingen nettsidene