04

nov

Kultur- og kunnskapshistorisk kollokvium: Christen Pram og hans kartlegging av økonomiske forhold i Norge 1804–1806

 

Christen Pram (1756–1821)
Wikipedia

Kl. 13–15 i Slottsbiblioteket (Det gamle auditoriet)

Christen Pram og hans kartlegging av økonomiske forhold i Norge 1804–1806
Foredrag ved Gerd Mordt, historiker og ansatt ved Riksarkivets seksjon for kildeutgivelser

Christen Pram (1756–1821) foretok i årene 1804–1806 to omfattende reiser i Norge på vegne av Kommersekollegiet i København. Formålet med disse reisene var å kartlegge de økonomiske forholdene i landet. Foredraget vil blant annet ta for seg Prams arbeidsmetoder og hans møte med det norske samfunnet på begynnelsen av 1800-tallet.  Mordt arbeider for tiden med en utgave av Prams rapporter til Kommersekollegiet fra reisene i Norge.

Samlingen Nettsidene