11

sep

Nasjonalbibliotekets filmkonferanse 2014: "Nye stemmer i norsk filmforsking"

 

Kl. 10.00–16.45

Stillbilde fra Ole Giævers film Fjellet (2011). Fotograf: Øystein Mamen.

Nasjonalbibliotekets årlige filmkonferanse går av stabelen 11. september og er åpen for alle. Tema for årets konferanse er “Nye stemmer i norsk filmforsking”. Foredragsholderne er forskere og filmvitere som forholder seg til norsk filmhistorie med nye og ulike innfallsvinkler. De representerer en ny generasjon norske filmforskere, og de fleste har ikke tidligere bidratt til konferansen. Svært mange har ganske nylig avlagt en PhD-avhandling eller jobber mot dette på nåværende tidspunkt og vil på konferansen gi innblikk i funn gjort i dette arbeidet.

Fullstendig program finner du her .

Påmelding innen fredag 5. september her.

_________

Arrangementsansvarlig: Randi Østvold
Eventuelle spørsmål rettes til: film@nb.no

Samlingen Nettsidene