05

mars

Kultur- og kunnskapshistorisk kollokvium: Verdens første naturlov – om Nasjonalbibliotekets eksemplar av "Opticae thesaurus" (1572) og matematikeren Thomas Harriots håndskrevne notater

 

Thomas Harriots notater
Utsnitt av Nasjonalbibliotekets eksemplar av "Opticae thesaurus" (1572)

Kl. 13–15 i "Slottsbiblioteket" (Det gamle auditoriet)

Verdens første naturlov – om Nasjonalbibliotekets eksemplar av "Opticae thesaurus" (1572) og matematikeren Thomas Harriots håndskrevne notater
Foredrag ved Per Strømholm, idéhistoriker med naturvitenskapens idéhistorie som viktigste arbeidsfelt.

I 1572 utkom boken Opticae Thesaurus med to middelaldertraktater om optikk, den ene av den arabiske lærde Ibn al-Haytham, i Vesten kjent som Alhazen, den andre av den polske tiggermunken Erasmus Witelo. Utgivelsen er viktig i vitenskapshistorisk sammenheng, og Nasjonalbibliotekets eksemplar er unikt. Det har tilhørt den engelske matematikeren Thomas Harriot (1560-1621) og inneholder hans håndskrevne notater, som viser at han eksperimentelt kom fram til verdens første matematiske naturlov. Denne sensasjonelle oppdagelsen ble gjort av den norske vitenskapshistorikeren Johannes Lohne (1908-93).

Samlingen Nettsidene