06

feb

Seminar i anledning Grunnlovsjubileet: Grunnlovsjubilering og feiringstid

 

Postkort. Eberh. B. Oppi Kunstforlag. 1914

Kl. 09.30–16.30 i Auditoriet

17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll.  Med utgangspunkt i norsk grunnlovsfeiring ønsker Nasjonalbiblioteket med dette seminaret å se nærmere på selve grunnlovsfeiringene: Hva skjer når nasjoner feirer?  Hva er en feiring, egentlig?

Se program for seminaret.

Påmelding her

samlingen nettsidene