09

jan

Kultur- og kunnskapshistorisk kollokvium: Grev Herman Wedel Jarlsberg. Nasjonal strateg og institusjonsbygger

 

Herman Wedel Jarsberg (1779–1840)
Litografi av Görbitz
Eier: Nasjonalbiblioteket

kl. 13–15 i "Slottsbiblioteket" (det gamle auditoriet)

Foredrag ved historiker Carl Emil Vogt som for tiden arbeider med en biografi om Herman Wedel Jarlsberg.

Herman Wedel Jarlsberg spilte en fremtredende rolle i 1814. Han ble lederen i den første norske regjeringen etter at unionen med Sverige ble inngått, og han førte en uavhengig politikk. Men grev Wedel hadde allerede i 1809 utviklet ideer om norsk selvstendighet i union med Sverige. På lengre sikt så han for seg en tett skandinavisk union. Wedel var også kunnskapsbygger. Han var sentral i å danne Selskabet for Norges Vel i 1809, med klasser for de forskjellige vitenskapsgrenene. Det var ham kongen ga oppdraget å utrede muligheten for å opprette Universitet i Norge i 1811. 

Velkommen!

Samlingen Nettsidene