30

nov

Debatt: Kunnskap er menneskehetens felles eie

 

Kl. 14.30 I "Slottsbiblioteket" (gamle auditorium)

Nasjonalbiblioteket, Norsk tidsskriftforening og Eurozine arrangererer en debatt om hvordan institusjoner involvert i produksjonen, spredningen og formidlingen av kunnskap omdefinerer og redefinerer sine roller i samfunnet.

Medvirkende: Jill Cousins (adm. dir., Europeana-stiftelsen), Yngve Slettholm (adm. dir., KOPINOR), Rasmus Fleischer (svensk historiker, forfatter og blogger på Copyriot) og Jon Arild Olsen (direktør Forskning og formidling, Nasjonalbiblioteket)

Samlingen Nettsidene