07

jan

"Sølv, speil og lysbilleder". Fotohistorisk seminar om daguerreotypi

 

Kongeslottet i Christiania, 1840–45
Fotograf: Petter Otto Testman

Kl. 12–16.45

Den 7. januar 1839 ble en ny metode for å lage bilder ved hjelp av lys kunngjort på Académie des Sciences i Paris. Daguerreotypi er betegnelsen på denne første vellykkede fotografiske prosessen, som ble utviklet i et samarbeid mellom Nicéphore Niépce og Louis-Jacques-Mandé Daguerre. 19. august 1839 ble den detaljerte beskrivelsen av fremgangsmåten presentert. Den franske staten kjøpte rettighetene, og metoden ble raskt gjort tilgjengelig for allmenn bruk.

I 2014 er det 175 år siden metoden ble presentert for offentligheten, og Nasjonalbiblioteket arranger i den forbindelse et seminar. Daguerreotypiet hadde sin storhetstid fra 1839 til ca 1860, men tidsperspektivet for seminaret går fra opprinnelsen og fram vil våre dager. Vi vil belyse daguerreotypiens historie i Norge, undersøke tekniske egenskaper og bevaringsspørsmål, og diskutere tilgjengeliggjøring og formidling.

Program:
Introduksjon
Arthur Tennøe, seksjonsleder Nasjonalbiblioteket

Oversikter
"Fra kunstner til håndtverker. Om daguerreotypistene i Norge."
Roger Erlandsen, direktør Akershusmuseet

"En upåaktet skatt frem i lyset"
Hanne Holm-Johnsen, konservator Preus museum

Pause med enkel servering

Innsikter
"Inn i daguerreotypiet"
Wlodek Witek, fotokonservator Nasjonalbiblioteket

"Daguerreotypes in Praxis. On making daguerreotypes – today"
Claudio Santambrogio, daguerreotypist

Visning av materiale

Utsikter
"How European are daguerreotypes?"
Herman Maes, senior conservator, Nederlands Fotomuseum

"Slik ser vi på daguerreotypier"
Jens Petter Kollhøj, forskningsbibliotekar Nasjonalbiblioteket

 

 

 

 

Samlingen Nettsidene