10

nov

Arkivdagen 2012: Tidligere tiders møteplasser

 

Ballkort fra Nasjonalbibliotekets samlinger

kl 13 (presis!)-1430 i Nasjonalbibliotekets spesiallesesal

Tidligere tiders møteplasser
Hvordan møttes ungdom fra de finere kretser i det 19. århundre?  På ball, i teater, ved brevveksling - det var ikke mange muligheter til å omgås fritt med det annet kjønn. Nasjonalbiblioteket viser frem vakre ballkort, visittkortalbum og brev som eksempler på hvordan møter kunne finne sted i gamle dager.

Ikke alle møter fant sted i fred og fordragelighet.  Det vil du finne eksempler på i materiale som stilles ut fra Teatersamlingen under tema «Teaterslag og pipekonserter i norsk teater».  Flere av slagene inntraff i forbindelse med stridsspørsmål, ikke bare relatert til teatret, men også i forbindelse med hendelser som grep dypt i norsk politisk historie og kultur.

Velkommen!

Samlingen Nettsidene