[tab] take-away bibliotek
02. mai 2013
Av: Merethe Myrvang
 

Romslig, modig og sunn er kjerneverdier som Sandnes kommune jobber etter når det gjelder drift og verdiskapning. Kommunen er IA-bedrift. Sandnes bibliotek ønsket ut fra dette å tilby en meny bestående av «litterære retter» som profesjonell litteraturformidling, presentasjon av bibliotekets øvrige tilbud og bokpakker for utlån til ansatte i utvalgte kommunale virksomheter.

Sandnes bibliotek prøvde ut prosjektet [tab] –take-away-biblioteket for å nå målet om å hjelpe ansatte til å komme videre i livet. Prosjektet fikk støtte fra Nasjonalbiblioteket med kr 50 000 i 2012 via Den kulturelle nistepakken.

Tre virksomheter ble tilbudt en meny hvor de kunne velge mellom tre «bokretter» – hot, medium eller mild. Kategoriene betegnet hvilke bøker det dreide seg om og viser til at bøker kan gi både sterke, milde og humoristiske opplevelser.

En skuespiller ble engasjert som formidler og hun leste utdrag og snakket rundt tekstene i utvidede lunsjpauser for personalet. Opplegget ble godt mottatt av de ansatte. Bøkene ble lånt ut etter presentasjonen sammen med et utvalg andre brøker. 24 av totalt 72 ansatte ble registrert som lånere. Bøker som ble aktivt formidlet sto for 30 % av utlånet.

Profesjonell formidling og mulighet for å låne bøker engasjerte ansatte og førte til økt trivsel og kommunikasjon ifølge evalueringen.

Prosjektrapport fra [tab]take-away-biblioteket

Oversikt over tildelinger av prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket - Den kulturelle nistepakka.

Samlingen Nettsidene