Vant europeisk språkpris
08. oktober 2012
Av: Merethe Myrvang
 

Nasjonalbiblioteket gratulerer det flerspråklige bibliotek som vinner av språkprisen "Label of the Labels".

I forbindelse med Den europeiske språkdagen 26. september ønsket Europakommisjonen en feiring av Den europeiske språkprisen som ble etablert for mer enn ti år siden. I år har koordinatorer for hver enkelt av de deltakende landene nominert et nasjonalt språkprosjekt med eksepsjonell europeisk tilleggsverdi.

Utdelingen foregikk i Limassol på Kypros. Prosjektene ble evaluert av en europeisk jury, som valgte ut fem heldige vinnere av "Label of the Labels", og Det flerspråklige bibliotek var en av dem. De øvrige vinnerne har base i Belgia, Italia, Litauen og Romania.

Den årlige europeiske språkprisen European Language Label ble lansert av Europakommisjonen i 1998 for å utvikle og høyne nivået på undervisningen i fremmedspråk, regionale språk og minoritetsspråk.
 
 I Norge er Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i samarbeid med Fremmedspråksenteret ansvarlige for tildelingen av prisen. I tillegg til disse består den norske juryen av representanter fra Kunnskapsdepartementet, NAFO og Universitetet i Bergen.

Samlingen Nettsidene