Utviklingsmidler: Husk søknadsfrist 17. februar!
10. februar 2014

Regjeringen ønsker å utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Det er satt av 12,1 millioner kroner til prosjekter som stimulerer folkebibliotekene til nye og kreative metoder for å gjøre bibliotekene mer attraktive som møteplasser og skape ny aktivitet i bibliotekrommet. Les mer om hvem som kan søke og hvordan du søker.

samlingen nettsidene