Utvalgte bibliotek i Troms bygges om
09. januar 2013

- 2013 blir et år hvor det kommer til å skje fysiske forandringer i flere av bibliotekene, sier fylkesråd for kultur og helse i Troms Mariam Rapp (Krf).
Troms fylkeskommunes prosjekt Bibliotekrom i Troms finansieres bl.a.gjennom prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket og startet opp i 2012. Målet med prosjektet er å utvikle endringsorienterte bibliotekrom tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur-, og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena. Når prosjektet er avsluttet, skal flere bibliotek i Troms fremstå som nye, funksjonelle bibliotek, og som gode eksempler for andre.

 

Nylig er fem kommuner valgt ut til å være med i første runde av endringsprosjektet. De utvalgte bibliotekene er:
• Bardu folkebibliotek
• Kvænangen folkebibliotek
• Lenvik folkebibliotek
• Salangen folkebibliotek
• Lavangen folkebibliotek

 

- Vårt ønske er at bibliotekene i Troms skal være det lokale møtestedet, en arena for kultur, litteratur og læring for alle aldre. Videreutviklingen av prosjektene vil skje i samarbeid med kommunene. Nå starter vi å planlegge og avklare fremdriftsplan, og det vil settes ned arbeidsgrupper som skal jobbe med de ulike prosjektene bestående av involverte parter i kommunene, sier Rapp.

 Les mer hos Troms fylkeskommune

Prosjektbloggen

Samlingen Nettsidene