Utlysning av tilskudd til nettbaserte leksikon
07. mai 2014
Av: Ingjerd Skrede
 

Formål
Tilskuddsordningen skal styrke tilbudet av nettbaserte leksikon med gratis formidling av norskspråklig, oppdatert og kvalitetssikret kunnskap. Formålet er å sikre grunnlaget for den allmenne kunnskapsutviklingen og meningsdanningen i samfunnet.

Forvaltning av ordningen
Nasjonalbiblioteket forvalter ordningen.
Kriterier for tildeling er fastsatt av Kulturdepartementet.

Hvem kan søke?
Utgivere av nettbaserte leksikon som dekker et bredt spekter av kunnskapsområder, kan søke om tilskudd.
Institusjoner og virksomheter som mottar driftstilskudd over Kulturdepartementets budsjett, kan ikke kunne søke om tilskudd.

Hvordan søke?
Midlene tildeles for ett år av gangen.
Søknaden skal inneholde:

  • beskrivelse av tiltaket
  • omtale av utgiver
  • dokumentasjon av allmennfaglig innholdsprofil
  • omtale av IKT-løsning
  • budsjett
  • plan for finansiering i påfølgende år

Søknad sendes Nasjonalbiblioteket, postboks 2674 Solli, 0203 Oslo.

Søknadsfrist er 16. mai 2014.

Pressemeldingen fra Kulturdepartementet.

Samlingen Nettsidene