Utlysning av prosjekt- og utviklingsmidler til folkebibliotekene som møteplass og debattarena
17. januar 2014

Utviklingsmidlene skal stimulere folkebibliotekene til nye og kreative metoder for å gjøre bibliotekene mer attraktive som møteplasser og skape ny aktivitet i bibliotekrommet. Søknadsfrist er 17. februar.

Regjeringen ønsker å utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Dette skal gjør bibliotekene bedre i stand til å oppfylle formålsparagrafen i den nye bibliotekloven, som er gjeldende fra 1.januar 2014. Se Kulturdepartmentets nettsider for informasjon om bakgrunnen for satsingen.

Det lyses med dette ut 12,1 millioner kroner til å utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt.

Det vil være et mål å teste ut ulike metoder for å utvikle folkebibliotekene i tråd med den nye formålsparagrafen. Dette kan for eksempel være knyttet til utformingen av lokalene, arrangementstyper, nye samarbeidsformer eller andre tiltak som kan bidra til:

  • utvikling og fornying av bibliotekrommet slik at det gjenspeiler samfunnets og utdanningsinstitusjonenes behov for bibliotektjenester og legger til rette for utvikling av nye tilbud
  • samarbeids- og samordningsløsninger for å utvikle bibliotekene som kunnskapsallmenning, møtested og debattarena

Hvem kan søke
Folkebibliotek kan søke, gjerne i samarbeid med andre. Fylkesbibliotek kan søke dersom ett/flere folkebibliotek er med som samarbeidspart.

Hvordan søke
Midlene tildeles for ett år av gangen. Egenandelen bør utgjøre minst 40%. En del av finansieringen kan komme fra andre f.eks. lokale samarbeidspartnere eller sponsorer.
Tildelt sum kan være mindre enn summen det er søkt om.

Se veiledningsdokument for flere retningslinjer.

Elektronisk søknadskjema
Søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema .

Søknadsfristen er 17.02.2014

Samlingen Nettsidene