Ukjent Hamsun-manuskript om julebesøk i Torpa i 1881
19. februar 2014
Av: Sigbjørn Grindheim
 

Før jul anskaffet Nasjonalbiblioteket et hittil ukjent manuskript av Knut Hamsun, et tidlig diktmanuskript og fire brev.

Da Hamsun var grusskriver på Toten i 1880-81, ble han kjent med bestyreren av fyrstikkfabrikken på Raufoss, Nils Frøsland (1851-1923).  Det er velkjent at han engasjerte seg sterkt for at Hamsun skulle få reise til Amerika, bl.a. skrev han til moren, Anne Marie Frøsland, og bad henne låne Hamsun penger så han kunne reise.

I et brev av 12.12.1881 forteller han at han vil ta med seg Hamsun hjem til Frøysland i Torpa i julehelgen. Ærendet til Nils var, som Hamsun skriver, å snakke med «sin Mor om Reisepenger for mig til Amerika. Det hadde han gjort av sig selv, jeg visste ikke noget om det». Det er dette besøket Hamsun forteller om i det ukjente manuskriptet. Hun må ha gjort inntrykk på ham: «Mor Frøysland var en Personlighet. Og saa var hun saa vakker. Hun var høi og velformet, Haaret delt i Midten og begyndte at graane, Ansigtet meget markeret og uttryksfuldt, hun smilte med Øinene under de lange sorte Vipper. Jo hun var en svært vakker og moderlig Skikkelse.» Hamsun må også ha gjort et godt inntrykk på henne, for det ble slik at han fikk låne 400 kroner.

Manuskriptet er fra ca. 1944 og ser ikke ut til å ha vært trykt noen gang selv om det var ment for trykking.

Det andre manuskriptet, til diktet «Ødets Hav», ble sendt til Nils Frøslands bror, Nikolai 27.10. 1884. Dette har vært trykt tidligere, det samme gjelder tre brev til Nikolai. Digitale kopier av manuskriptene og brevene finnes på NBdigital:

Vennskapet med Frøsland-familien er omtalt bl.a. i Helge Dahl: «Hamsun på Toten og Gjøvik», i Knut Hamsuns stier, s. 93-123, digital utgave og i Lars Frode Larsen: Den unge Hamsun. Oslo 1998, digital utgave .

Nils Frøsland var også en venn av Bjørnstjerne Bjørnson, og fire brev til ham fra dikteren var med i tilveksten. Også disse er digitalisert:

Samlingen Nettsidene