Stortingsforhandlingene fra 1814-2001 er digitalisert
28. november 2013
Av: Kristin Hagelid
 

Stortingsforhandlingene fra perioden 1814-2001 er digitalisert og gjort tilgjengelig for allmennheten på nett. Lanseringen ble markert i lagtingssalen onsdag 27. november med stortingspresidenten, Olemic Thommesen, tilstede. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Stortingsarkivet og Nasjonalbiblioteket, som har stått for digitaliseringen. Tre millioner sider er digitalisert, og gjort søkbare gjennom et hovedregister.

– En stor takk til Nasjonalbiblioteket som har gjort et stort og viktig arbeid med dette enorme datatilfanget. Stortingsforhandlingene vil alltid fremstå som kompliserte, men med denne digitale løsningen blir de lettere tilgjengelig, sa stortingsarkivar Egil Borlaug under lanseringsseminaret i Stortinget onsdag. Søk etter saker/dokumenter skjer i hovedregistrene. Disse er utarbeidet av stortingsarkivet for å veilede brukerne inn til de trykte dokumenter fra den konstitusjonelle virksomheten på Stortinget. Dokumentene blir gjengitt som de er i den trykt versjonen. Dette er gjort for at de skal fremstå som mest mulig autentiske.   

Monika Ervik og Petter Rønningsen har jobbet med digitaliseringsprosjektet i Nasjonalbiblioteket

Arbeidet startet med et pilotprosjekt i 2009. Det har vært en arbeidskrevende prosess. Eksemplarene som har vært benyttet for skanning har blitt såkalt slaktet. Dette innebærer at ryggen fjernes og hver enkelt side digitaliseres. Hadde vi ikke benyttet denne metoden ville prosessen ha tatt ytterligere flere år, forteller Monika Ervik, som jobber med massedigitalisering i Nasjonalbiblioteket og som har arbeidet spesielt med stortingsforhandlingene.  

Senere års digitalisering av historiske arkiv som eksempelvis  folketellinger , 1814-bibliografi , Stortingsefterretningene og nå Stortingsforhandlingene utgjør alle viktige kilder for forskersamfunnet og folk flest.   

Forskningsbibliotekar i Nasjonalbiblioteket, Ruth Hemstad, holdt innlegget «1814-forskningen møter stortingsforhandlingene»  

–  En seier til Stortingsarkivet og en glimrende gave til det norske folk i jubilumsåret, sa Ruth Hemstad, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, i sitt innlegg «1814-forskningen møter stortingsforhandlingene» under seminaret. – En demokratisering av kildene. Søk, let og lær var hennes avsluttende ord.

Søk i Stortingsforhandlingene

Samlingen Nettsidene