Stemmerett
09. september 2013

I 2013 feirer vi at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett ved stortingsvalg. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn.

Fru Semb 88 1/2 år går til valg.
Foto: Anders  Beer Wilse, 1922

Kampen for allmenn stemmerett for kvinner pågikk over mange år og var en sak mange engasjerte seg i, både for og mot. Retten til å stemme er imidlertid lite verd hvis man ikke benytter seg av den. Regjeringen utnevnte i 2009 en komité som står ansvarlig for Regjeringens offisielle jubileumsprogram. Komiteen oppfordrer flest mulig til å ta i bruk stemmeretten, hundre år etter at den ble kjempet fram og sikret for både menn og kvinner. Bruk stemmen din i dag!

Nasjonalbiblioteket markerer Stemmerettsjubileet 2013 med en ressursside med innganger til relevant materiale. I 2013 og i årene fremover vil siden fylles med stadig flere bøker, bilder, tidsskrifter, aviser, brev, opprop og mye mer.

Stemmerettsjubileet 2013

samlingen nettsidene