Statsbudsjettet 2013
08. oktober 2012
Av: Merethe Myrvang
 

Nasjonalbibliotekets ramme økt med 20,4 millioner.

I forslag til Statsbudsjett for 2013 er Nasjonalbibliotekets ramme økt med 20.4 millioner.
I hovedsak er midlene bevilget til oppfølging av Nasjonalbibliotekets digitaliseringsstrategi og til utviklingsmidler.

- Jeg er glad for dette budsjettforslaget, og tar det som en tillitserklæring og en bekreftelse på den strategien Nasjonalbiblioteket jobber etter.
Både bevilgninger til det digital nasjonalbiblioteket og utviklingsmidler kommer hele det norske bibliotekområdet til gode, sier Vigdis Moe Skarstein.

Utviklingen i Nasjonalbiblioteket på bakgrunn av mandatet er også positivt kommentert i proposisjonen. Det står blant annet:
Det har vært prioritert digitalisering av bøker, aviser, foto, håndskrifter, notemanuskript, radio og lyd-videoformat som står i fare for å bli ødelagt. Det er blant annet digitalisert 58 000 bøker og 73 000 aviser. Til sammen utgjør dette 10,8 millioner sider. 

Bokhylla.no har også vært et viktig satsingsområde og i 2011 ble det registrert økt bruk av tjenesten.

- Også i 2012 har det vært betraktlig økning i digitaliseringen, sier Moe Skarstein, og ikke minst er det viktig at vi har fått på plass en avtale med Kopinor om å gjøre Bokhylla.no permanent.

Nasjonalbibliotekets mandat er formulert på denne måten i proposisjonen:
Nasjonalbiblioteket er en viktig ressurs på flere områder, blant annet i rollen som forskningsbibliotek, som kulturpolitisk redskap, som ansvarlig for langtidsbevaring av kulturarv og for markering av jubileer. Nasjonalbiblioteket har også et språkpolitisk ansvar gjennom oppbygging og drift av en norsk språkbank.
Det har vært prioritert digitalisering av bøker, aviser, foto, håndskrifter, notemanuskript, radio og lyd-videoformat som står i fare for å bli ødelagt. Det er blant annet digitalisert 58 000 bøker og 73 000 aviser. Til sammen utgjør dette 10,8 millioner sider.
 Bokhylla.no har også vært et viktig satsingsområde, og i 2011 ble det registrert økt bruk av tjenesten.

Samlingen Nettsidene