Språklig mangfold i arbeidslivet – Risiko eller ressurs?
16. oktober 2013
Av: Kristin Hagelid
 

Nasjonalbiblioteket og MultiLing Senter for flerspråklighet, et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo markerte tirsdag Mangfoldsuka 2013 med seminaret Språklig mangfold i arbeidslivet – Risiko eller ressurs?

Bente Ailin Svendsen fra MultiLing ønsker velkommen til seminaret Språklig mangfold i arbeidslivet – Risiko eller ressurs?

Norske arbeidsgivere stiller strenge språkkrav.  Er det kanskje slik at språkkrav er stedfortredende motiv for andre prosesser? spurte Bente Ailin Svendsen fra MultiLing, under åpningen av seminaret i Nasjonalbiblioteket. Målet med seminartittelen er ikke å finne et svar, men å debattere. Seminaret belyste språklig mangfold sett fra både arbeidsgiver og arbeidstaker perspektiv.

Jana Sverdljuk Bentze, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket

Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, Jana Sverdljuk Bentze, fortalte om arbeidet med egen doktorgrad hvor hun blant annet har sett nærmere på hvordan kulturinstitusjoner kan bidra i forhold til integrering og mangfold. Kulturinstitusjoner står i en særstilling fordi de innehar materiale som kan forklare kulturforskjeller, sa Sverdljuk Bentze. Hun viste blant annet til utstillingen 1001 Inventions: Discover the Golden Age of Muslim Civilization ved National Geographic Museum i Washington, som har vært vist i flere land, og Nasjonalbibliotekets egen utstilling Leve språket! som viser språklig mangfold i Norge.

Fra MultiLing var også forsker Kamilla Kraft til stede for å snakke om Højudddannede invandrere på arbejdsplassen – viden, sprog og kultur. Et forskningsprosjekt hvor danske bedriftsledere har vært intervjuet om språk og kultur på arbeidsplassen. Krafts konklusjon var at viteninnvandrere er en klar fordel på arbeidsplassen. Mange kulturer gir virksomheten unike fordeler i forhold til eksport og konkurransedyktighet. Forskjellige språk er en fordel, men kun dansk og engelsk ble brukt strategisk hvilket kan resultere i at språklige ressurser overses.    

Forskningsdirektør i Fafo, Jon Rogstad, som har forsket på flere temaer rundt det flerkulturelle Norge snakket om arbeidsmiljø, språk og utfordringer i det nye Norge. I Norge er egalitet en kjerneverdi. Hvordan balansere mellom rett til likhet og anerkjennelse av forskjell, spurte Rogstad.

I tillegg snakket Veronica Pajaro om høyt utdannede innvandreres opplevelser i norske jobbintervjuer,  Else Ryen diskuterte hvilke krav en må stille til norskkompetanse innenfor yrker som er spesielt krevende med tanke på vellykket kommunikasjon, og Jan Svennevig ga oss strategier for å sikre forståelse i flerspråklig kommunikasjon på arbeidsplassen. Alle bidragsholderne er tilknyttet MultiLing.

Les mer om MultiLing

Mangfoldsuka 2013 løfter fram innvandrere og minoriteter som en ressurs i samfunnet. Målet er å motivere til mer åpenhet og nytenking i inkluderings- og rekrutteringsarbeidet når det gjelder innvandrere. Inkludering gir bedre livskvalitet for den enkelte, men også økt utnyttelse av ressursene og kompetansen som finnes i samfunnet.

Les mer om Mangfoldsuka
 

Samlingen Nettsidene