Spøk og alvor under seminar om samiske språk
14. februar 2014
Av: Johanne Ostad
 

Torsdag 13. februar ble de samiske språkene feiret ved Nasjonalbiblioteket. Strategisk plassert midt mellom samenes nasjonaldag den 6. februar og Morsmålsdagen 21. februar var det duket for to timers språkglede: giellamiella-seminaret.

Med dette arrangementet ønsket NB å øke bevisstheten rundt de samiske språkene og den samiske kulturen. Samisk er urfolksspråk i Norge, og offisielt språk flere steder i landet vårt. Mange har samisk som morsmål, og flere av innleggene synliggjorde hvor viktig det er å hegne om disse språkene og kunnskapen om dem.

Helene Uri bidro med sin egen, personlige historie om hvordan hun oppdaget sine samiske røtter. Under arbeidet med boken «Rydde ut» fikk hun vite at farfaren var halvt samisk, og bestemte seg dermed for å flette inn sine egne erfaringer i historien om språkforskeren Ellinor. Uri tematiserte fornorskningsprossessen og konsekvensen for de samiske språkene - og ikke minst for enkeltmenneskene.

Konsekvensen av manglende kunnskap kom også til syne i kortfilmen Bonki. Filmen handler om et pleiehjem der pasienten Nils forlengst er gitt opp av staben. Men så kommer en ny sykepleier som oppnår kontakt ved hjelp av det samiske språket. Filmskaper Odd Levi Paulsen kan fortelle at dette ikke er en uvanlig problemstilling, noe som skaper stort engasjement blant seminardeltagerne - manglende kunnskap om menneskers morsmål er et generelt problem - ikke bare i eldreomsorgen, men også i vurdering av flerspråklige barn.

Manglende kunnskap om det samiske var også gjennomgangstema i Mikkel Berg-Nordlis innlegg. Berg-Nordlie presenterte nettstedet Samisk Myteknuser , som tar for seg noen vanlige myter rundt samer og samisk språk.

Med humor og faglig glede ga Lars Johnsen og Siri K. Gaski en kort innføring i samisk bibliografi , som er en database over samiske publikasjoner. Innlegget viste hvordan bibliografien knytter tematisk informasjon sammen med geografiske opplysninger om tekstene, samtidig som basens historie og utvikling ble illustrert. Innføringen benyttet seg av både tradisjonelle og nyere visuelle metoder for statistisk oppsummering av bibliografien.

Seminardeltagerne fikk også muligheten til å se på et lite utvalg av Nasjonalbibliotekets samling som representerer samisk kultur og språk, blant annet en håndkolorerte tegning av Lars Jakobsen Hætta og Knoffs håndtegnede kart fra 1749.

Og i anledning Valentinsdagen den 14.2. fikk alle mulighet til å øve seg på å si "jeg elsker deg" på samisk under samisk speed-dating i pausen!

Programmet for samisk seminar

Utvalgte grafikker samisk bibliografi

samlingen nettsidene