Seminar 6. februar: Grunnlovsjubilering og feiringstid
06. februar 2014

Hva skjer når nasjoner feirer? Hva er en feiring, egentlig? I et internasjonalt perspektiv er oppslutningen om den norske nasjonaldagen unik. Men hvorfor? Nasjonalbiblioteket ønsker med dette seminaret å se nærmere på selve grunnlovsfeiringene. Stortingspresident Olemic Thommessen åpner seminaret, og Black Debbath fremfører grunnlovsjubileumsrock.

Våre måter å feire Grunnloven på, tematiseres ut fra kulturhistoriske, retoriske, teologiske, sosiologiske og sosialantropologiske perspektiv. Etableringen av feiringspraksiser knyttes til tidligere fortellinger om det nasjonale, til historiske steder, monumenter, taler, sanger og ikke minst til feiringen av nasjonaldagen, 17. mai.

Stortingspresident Olemic Thommessen åpner seminaret, og Black Debbath fremfører grunnlovsjubileumsrock.
Tid: Torsdag 6. februar, Kl. 09.30–16.30
Sted: Nasjonalbiblioteket, Auditoriet
Program for seminaret og informasjon om foredragsholderne finner du her: Grunnlovsjubilering og feiringstid

samlingen nettsidene