SLQ nr 3 2013: Rural and remote libraries
15. oktober 2013

Høstutgaven av SLQ har fokus på bibliotek i utkantstrøk. Det kan by på utfordringer å gi alle innbyggere i tynt befolkete områder og i små kommuner et godt bibliotektilbud. Ulike midler tas i bruk, slik som bokbusser og selvbetjente bibliotekfilialer. Det siste har spesielt slått an i Danmark hvor hele 180 av 450 bibliotek i dag er å regne som «åbne bibliotek», dvs bibliotek som i tillegg til åpningstider med bibliotekpersonale til stede tilbyr innbyggerne muligheten til selv å kunne låse seg inn og ut av biblioteket. Jonna Holmgaard Larsen forteller om Danmarks erfaringer med dette «eksperimentet», fra starten i 2004 og frem til i dag.

I artikkelen Lom Public Library – from cradle to grave, presenteres Lom bibliotek som ble kåret til Årets bibliotek i 2012, og som kan stå som eksempel på et bibliotek i et lite lokalsamfunn som virkelig gjør en forskjell for hele befolkningen, «fra vugge til grav». Dette har de klart bl.a. gjennom å utvikle et aktivt samarbeid med helsestasjonen for småbarn, barnehager, skole, sykehjem, frivilligsentralen og den lokale bakeren!

Litteraturhusene har de siste årene vært i fokus. I Nord-Trøndelag har de laget sin egen vri ved å satse på de litteraturhusene som allerede finnes i lokalsamfunnet, nemlig bibliotekene, og videreutvikle disse i litteraturhusmodellens ånd.

Les mer på www.slq.nu

Besøk også vår Facebook-side

Samlingen Nettsidene