SLQ nr 1/2013: School libraries on the agenda
11. april 2013
Av: Tertit Knudsen
 

Årets første nummer av Scandinavian Library Quarterly har skolebibliotek som tema.  Fra Norge presenteres «Program for skolebibliotekutvikling», et fireårig prosjekt som gjennomføres av Universitetet i Agder på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Når prosjektet avsluttes i august i år har 173 grunnskoler fra 105 kommuner og fra alle fylkene i Norge vært involvert.  På prosjektets nettsider,   www.skolebibliotek.uia.no  og www.informasjonskompetanse.no , formidles løpende informasjon om utviklingsprosjekter og ideer til undervisningsopplegg om informasjonskompetanse.  Erfaringene fra prosjektet vil forhåpentligvis komme mange skoler til gode i årene fremover.

Fast spaltist i SLQ i 2013 blir «vår alles» Ingebrigt Steen Jensen: reklamemann, fotballentusiast, foredragsholder og forfatter,  i tospann med Trude Solheim, adjunkt ved Nesbru videregående skole og tidligere redaktør og oversetter.  I dette nummerets «viewpoint» fokuserer de på viktigheten av å la barn og unge få oppleve leselyst:

Just reading for reading’s sake?  Can we spend time on that? 
The answer is yes.  We have to spend time on that.

 Les mer på http://www.slq.nu

Samlingen Nettsidene