Rom for deltakelse åpnet i Nedre Eiker
10. desember 2012
Av: Merethe Myrvang
 

I slutten av november åpnet biblioteket i Nedre Eiker kommune Eiker-rommet, et eget rom for formidling og deling av lokalhistorie for Nedre og Øvre Eiker. Eiker-rommet er en del av det ettårige prosjektet Rom for deltakelse, som fikk 200 000 kroner i støtte fra Nasjonalbiblioteket i 2012.

Eiker-rommet. Foto fra prosjektbloggen.

Eiker-rommet er en ny måte å tenke lokalavdeling på. Rommet inneholder bøker, film og bilder. Bilder og film kan vises på storskjerm og diskuteres. Det legges dessuten opp til brukerdeltakelse, for eksempel gjennom lokalhistoriske verksteder.

Tidligere er det åpnet et animasjonsstudio, og grupperom og studierom er oppgradert. Videre planer er å bygge en liten scene, et«verdensrom» og en ny ungdomsavdeling.

 

Om Eiker-rommet på nettsidene til Nedre Eiker kommune  

Prosjektblogg

samlingen nettsidene