Ressursside om grunnlovsjubileet
13. januar 2014

Nasjonalbiblioteket feirer grunnlovsjubileet 1814–2014 med en ressursside som gir tilgang til relevant materiale. I 2014 og de påfølgende årene vil denne ressurssiden fylles med stadig flere bøker, bilder, tidsskrifter, aviser og annet relevant stoff. Det av materialet som ennå ikke er blitt digitalisert får du tilgang til i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo.

Postkort fra 1914. Grunnlovsjubileet i 1914 var en storartet anledning til å produsere og iscenesette visuelle uttrykk for det nasjonale.

17. mai er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll. I anledning av jubileet har Nasjonalbiblioteket laget en 1814-bibliografi med referanser til norske og utenlandske bøker, og artikler i bøker og tidsskrifter knyttet til begivenhetene i Norge og Norden 1812–1814. Mye av dette er digitalisert. Bibliografien inneholder også en historiografisk oversikt over litteraturen som omhandler 1814.

10. januar deltok Nasjonalbibliotekets forskningsbibliotekar Ruth Hemstad på Forskningsrådets konferanse "200 år med Grunnloven - Må historien skrives på nytt?". Se hennes innlegg "Propaganda om Norge 1812-14" .

samlingen nettsidene