Rekordstor deltakelse på Biblioteklederkonferansen 2013
01. november 2013

Med 170 påmeldte var det rekordmange deltakere på Biblioteklederkonferansen 2013, som Nasjonalbiblioteket arrangerte 30. og 31. oktober i Oslo. Konferansens tittel var Formidling, forvaltning og forvandling, et tema som ble belyst av ni foredragsholdere med ulike perspektiver.

Advokat Geir Lippestad

Advokat Geir Lippestad innledet konferansens første dag med å understreke bibliotekenes betydning som bærere av grunnverdier som demokrati og ytringsfrihet i et samfunn i stor endring. – Vi lever i et multikulturelt samfunn, og den viktigste verdien et bibliotek kan bidra til, er å forene, sa Lippestad. Han trakk også frem viktigheten av at bibliotekene har en universell utforming som gjør dem tilgjengelige for alle grupper i samfunnet.

Digital satsing gir resultater i Edinburgh
Digital Specialist Liz McGettigan tok utgangspunkt i digitale tjenester – en ny nettportal og en mobilapplikasjon – da hun ledet arbeidet med å revitalisere og bygge opp bibliotektjenesten i Edinburgh. Ved hjelp av en strategi med tre hovedaspekter – at biblioteket skulle fungere både fysisk, digitalt og sosialt ­– klarte Edinburgh å tiltrekke seg nye brukergrupper, øke besøket markant og oppnå en brukertilfredshet på mer enn 95 %. Edinburgh ble kåret til Best UK Library Service 2012.

Liz McGettigan

– Bibliotek har aldri bare handlet om bøker, men også om tillitt og kunnskapsdeling. Bibliotek bør være et samlingssted hvor publikum får foredrag og andre arrangementer – gjerne sammen med et glass vin eller en kopp te. I tillegg skal publikum naturligvis få et grunnleggende bibliotektilbud, sa Liz McGettigan.

Litteraturhusprosjekt i Nord-Trøndelag
Fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag Terje Sørvik redegjorde for det 3-årige prosjektet Litteraturhus Nord-Trøndelag, som har vært et samarbeidsprosjekt mellom ni biblioteker i Nord-Trøndelag, basert på egeninnsats og støtte fra Nasjonalbiblioteket. Med et ønske om å revitalisere tanken om en demokratisk møteplass for litteratur og samfunnsdebatt, var det i denne regionen naturlig å ta utgangspunkt i bibliotekene. ­– Prosjektet forsøkte ikke å gjøre om bibliotekene til noe nytt, men å styrke bibliotekenes identitet og ta utgangpunkt i de aktivitetene som foregikk, sa Terje Sørvik. ­– At bibliotekene i Nord-Trøndelag er veldig ulike i størrelse, var i utgangspunktet en utfordring, men ble snudd til en styrke hvor man lærte av hverandre og involverte hele personalet i arbeidet. Det var et mål at alle bibliotekene skulle ha en god utvikling ut fra sitt ståsted gjennom en felles satsing, sa Sørvik.
Prosjektet ble kåret til Årets bibliotekprosjekt 2012 av Bok og bibliotek.

Utredningssjef Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge fortalte om samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor, og professor Espen Ytreberg ved institutt for Medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo ga et innblikk i hvordan digitaliseringen av Nasjonalbibliotekets samling har endret arbeidet med forskning.

Ny forskning om bibliotekledelse
Norske bibliotekarer er mer fornøyd med jobben sin enn sine danske og svenske kollegaer. Dette er ett av funnene bibliotekleder Ane Landøy fra Universitetet i Bergen har funnet i sin undersøkelse blant norske bibliotekarer. Tilfredsheten settes i sammenheng med opplevelse av frihet til å organisere og ta beslutninger, og mulighet til kompetanseutvikling og personlig utvikling i jobben. Nasjonalbiblioteket kommer tilbake med mer informasjon fra undersøkelsen i et intervju med Ane Landøy i tidsskriftet Scandinavian Library Quarterly (SLQ).

Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Ny medievirkelighet
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen fortalte om NRKs satsinger i en medievirkelighet som endrer seg fortere enn noen gang. – Godt innhold gir økt bruk, men like viktig som innhold er å følge med på publikums medievaner og legge til rette i forhold til dette, sa kringkastingssjefen, som kunne fortelle at den første episoden av Karsten og Petra hadde vært et historisk vendepunkt med mer enn tre ganger så mange seere på nett som da den ble sendt direkte på TV (441 000 mot 135 000).

Nasjonalbiblioteket har ansvaret for NRKs radio- og fjernsynsarkiv. – NRK har et veldig godt samarbeid med Nasjonalbiblioteket, som hjelper oss med å ta vare på vår historie, sa Eriksen.

Anna Dyhre.

Sist ut på konferansen var forfatter og rådgiver Anna Dyhre, som ga et underholdende og inspirerende foredrag om lederrollen, og filosof og forfatter Einar Øverenget, som delte sine betraktninger rundt menneskesyn og etikk som ligger til grunn for  «det gode fellesskap».

Presentasjoner som ble holdt under Biblioteklederkonferansen:

samlingen nettsidene