Regjeringen har lansert Kulturløftet 3
12. august 2013
Av: Nina Bræin
 

Mer til kultur, satsing på barn og unge og lokale kraftsentra for kultur var hovedbudskapet da regjeringen la fram sitt nye kulturløfte på en pressekonferanse i Oslo søndag 11. august.

Det var statsminister Jens Stoltenberg, statsråd Liv Signe Navarsete, SV-leder Audun Lysbakken og statsråd Hadia Tajik som presenterte Kulturløftet 3, hvor hovedlinjene for den fremtidige kulturpolitikken til en rød-grønn regjering trekkes opp.
Folkebibliotekene ble av alle fire trukket frem som en del av den kulturelle grunnmuren og et viktig satsingsområde.

I Kulturløftets punkt om "Kulturens grunnmur" lover regjeringen å bedre samordningen mellom stat, fylke og kommune. Regjeringen vil også sette i gang arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for biblioteksektoren og styrke folkebibliotekenes formidlingsrolle.
- Kultur skaper gode opplevelser og livskvalitet. Det skaper deltakelse, mestring og innsikt. Derfor legger regjeringen fram et nytt Kulturløft med en rekke omfattende satsinger, sa statsminister Jens Stoltenberg.
Siden 2005 har Stoltenberg II-regjeringen lagt fram to tidligere kulturløft, i 2005 og 2009.

- Vi har doblet kulturbudsjettet. Det betyr flere kulturopplevelser og mulighet for økt deltakelse over hele landet. Nå vil vi videre. Med det neste store kulturløftet vil vi satse på den kulturelle grunnmuren, flere kulturelle kraftsentra som kan utfordre hverandre og kvalitet og talentutvikling, sa kulturminister HadiaTajik.

- Et rikt og variert kulturtilbud er viktig for å skape attraktive lokalsamfunn. Vi ser fra resultatene av de foregående kulturløftene at det nå er behov for et lokalt kulturløft. Vi trenger en jevnere geografisk fordeling av kulturmidlene og en styrking av de lokale kulturinstitusjonene, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Audun Lysbakken trakk i sitt innlegg fram folkebibliotekene som en viktig del av Kulturløftet og sa at han hadde store forhåpninger til en ny nasjonal strategi for biblioteksektoren.

Kulturløftet er tilgjengelig på regjeringen.no på bokmål og nynorsk.

samlingen nettsidene