Prosjekt om konservering av visittkortalbum i Nasjonalbiblioteket
08. juni 2013
Av: Marte-Kine Sandengen
 

Utveksling av visittkort var en viktig sosial aktivitet i tiårene rundt 1900 og kan minne om vår tids Facebook. Med hjelp fra masterstudent Giulia Oretti ved kunstakademiet Brera i Milano har Nasjonalbiblioteket nå konservert et album med slike visittkort.

Nasjonalbiblioteket har en stor samling visittkortalbum fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. De fleste av disse er gitt til institusjonen fra private opp gjennom årene og er viktige kulturhistoriske dokumenter.

Mange av albumene har vært i flittig bruk og bærer derfor preg av skader. Vanlige skader på albumene kan for eksempel være at ryggen er borte, løse sider, skadede bildelommer eller fuktskader. Albumene er sammensatt av flere typer elementer og restaurering byr derfor på mange faglige utfordringer, fra bokbinding til fotokonservering.

I hele mai har Nasjonalbiblioteket hatt besøk av Giulia Oretti, masterstudent ved kunstakademiet Brera i Milano. Som et ledd i hennes praktikantperiode har hun konservert et skadet visittkortalbum. Albumet hun har restaurert har tilhørt Ruth Sommerfeldt Holst, og ble gitt til Nasjonalbiblioteket i Oslo (den gang Universitetsbiblioteket) 10. oktober 1949. Albumet har et glassbilde på forsiden og inneholder 93  visittkortportretter. Fotografiene kan dateres fra 1860-tallet og fremover og inneholder således eksempler på de tidlige visittkortportrettene i Norge. De fleste av de avbildede personene er identifisert, og blant dem finner vi kjente personer som forfatteren Hanna Winsnes og den politiske aktivisten Marcus Thrane. Portrettene av  Winsnes  og  Thrane  finnes tilgjengelig på Flickr.

Albumet er nå ferdig restaurert og igjen intakt, som et fint eksempel på denne kulturhistorisk viktige dokumenttypen.

 

Samlingen Nettsidene