Petter Dass og katekismesangene
05. desember 2013

Mandag 2. desember ble den nye tekstkritiske utgaven av Petter Dass' Katekismesanger lansert for en fullsatt sal i Nasjonalbiblioteket. Katekismesanger er en av de mest omfattende tekstkritiske utgavene av et norsk litterært verk noensinne.

Ivar Roger Hansen, Anne Eidsfeldt og Jon Haarberg.

Katekismesanger utgis som gratis e-bok på nettstedet bokselskap.no av Det norske språk- og litteraturselskap (NSL) i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråd.

Bak den tekstkritiske utgaven av Katekismesanger står Jon Haarberg, professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Utgaven har en fyldig innledning, over 6000 sak- og språkkommentarer, et tekstkritisk apparat og tre registre, og er en av de mest omfattende tekstkritiske utgavene av et norsk litterært verk noensinne.

Vigdis Ystad

I forbindelse med lanseringen ble det arrangert et miniseminar om Petter Dass og katekismesangenes plass i litteratur- og kulturhistorien. Jon Haarberg presenterte utgaven og fortalte om noen edisjonsfilologiske utfordringer. Professor Vigdis Ystad snakket om filologien og litteraturens plass i samfunnet. Ivar Roger Hansen satte katekismesangene inn i en kulturhistorisk kontekst, mens Anne Eidsfeldt fortalte om "Petter Dass' glemte mellommann i Christiania: Bokbinder, bokhandler og forlegger Friedrich Jacobsen Bruun".

E-boken kan leses og lastes ned (bl.a. i epub-format) fra NSLs nettsted bokselskap.no

Samlingen Nettsidene