Perspektiver fra Sør-Afrika: bibliotek, kulturarv og samfunn i endring
04. juni 2013
Av: Merethe Myrvang
 

Tirsdag 11. juni holder direktør for bibliotek og informasjonstjenester ved Stellenbosch University, Ellen R. Tise, foredrag i Nasjonalbiblioteket.

Ellen R. Tise. Foto: Pirjo Sallmen

Ellen R. Tise var i 2009-2011 president for International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) og representerer IFLA i UNESCOs ekspertgruppe om vern av kulturarv i Mali.

Opphevelsen av apartheid for snart 20 år siden satte fokus på demokratisering og tilgang til informasjon for alle i Sør-Afrika. Ellen R. Tise deler sine perspektiver på kulturarv og bibliotekets samfunnsroller, bl.a. betydningen for livslang læring til støtte for demokrati. Forelesningen vil foregå på engelsk.

 

Påmelding til beacon@nb.no innen fredag 7.juni. Mer informasjon på tlf. 23 27 60 36.

Samlingen Nettsidene