Penger til bibliotek og lesing i revidert statsbudsjett
07. mai 2013

Kulturdepartementet bevilger i revidert nasjonalbudsjett  2,1 millioner kroner til bibliotek og inkludering. Verdigrunnlaget til bibliotekene bygger på tanken om at kunnskap, kultur og utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av den enkeltes bakgrunn. Inkludering og tilgjengelighet ligger med andre ord i kjernen av bibliotekenes samfunnsrolle, heter det i pressemeldingen fra Kulturdepartementet. Midlene bevilges til Nasjonalbiblioteket som vil lyse dem ut til bruk i bibliotekene.

Revidert nasjonalbudjsett for 2013

Se pressemeldingen fra Kulturdepartementet  

I revidert nasjonalbudsjett blir det også satt av 1,2 millioner til leselyststrategi. Det er Kulturdepartementet som forvalter midlene, som vil bli lyst ut i løpet av kort tid. Alle som har en leselyststrategi de ønsker å iverksette kan søke om midler. Midlene kommer i tillegg til Nasjonalbibliotekets bibliotekutviklingsmidler som bibliotekene kan søke på i oktober.

Kulturministeren arrangerte tidligere i år et innspillsmøte om leselyst, hvor hun hadde invitert flere aktører på litteratur- og bibliotekfeltet. Møtet samlet omkring 20 deltakere. Formålet med møtet var å få innspill til tiltak og samarbeidsprosjekter som kan inngå i en ny leselyststrategi.

Nasjonalbiblioteket og Kulturdepartementet samarbeider nå om å utarbeide leselyststrategien som skal legges fram av Statsråden i løpet av juni.

Se pressemeldingen fra Kulturdepartementet

samlingen nettsidene