Nytt nummer av Scandinavian Library Quarterly: Libraries and volunteers
08. april 2014

Årets første nummer av Scandinavian Library Quarterly har tema:  Bibliotek og frivillige.

Bibliotekene samarbeider med frivillige som aldri før.  Men som generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, poengterer i sin artikkel, må drivkraften til et slikt samarbeid være noe annet enn ønske om gratis arbeidskraft.  Hvis samarbeidet skal bli vellykket må det være til glede og nytte for begge parter.

I SLQ finner du eksempler på gjensidig berikende samarbeid, enten det er innvandrere som ved å hyres inn som  IT-guide på biblioteket samtidig får anledning til å praktisere språket i sitt nye land, eller frivillige fra en daginstitusjon for demente som hjelper biblioteket med  å tilby dataspill tilpasset denne gruppen.

I Danmark har de produsert en veiledning om samarbeid med frivillige: Volunteers in the library som kan lastes ned fra Billund biblioteks hjemmeside

SLQ på nett

God lesing!

 

 

 

 

 

 

 

Samlingen Nettsidene